Search here for top law schools and universities for law degrees!

หลักสูตร LLM หรือปริญญาโทนิติศาสตร์ เป็นวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฏหมาย และต้องการศึกษาต่อใน… อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตร LLM หรือปริญญาโทนิติศาสตร์ เป็นวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฏหมาย และต้องการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางด้านกฎหมาย หลักสูตร LLM เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยและโดยทั่วไปจะใช้เวลาการศึกษาหนึ่งปี

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

อ่านบทย่อ
Informa Connect
London, ประเทศอังกฤษ

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของคุณด้วยการได้รับปริญญาโทด้านกฎหมายการจ้างงานขณะที่ยังคงทำงานเต็มเวลา ... +

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของคุณด้วยการได้รับปริญญาโทด้านกฎหมายการจ้างงานขณะที่ยังคงทำงานเต็มเวลา -
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM)
นอกเวลา
2 ปี
อังกฤษ
11 ก.ย. 2020
01 ก.ย. 2020
ออนไลน์