Keystone logo

4 กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายปกครอง กฎหมายการศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายปกครอง
  • กฎหมายการศึกษา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายปกครอง กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการศึกษาคืออะไร?

กฎหมายการศึกษา หรือ กฎหมายการศึกษา คือชุดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและการจัดการศึกษา กฎหมายการศึกษาประกาศใช้ในระดับรัฐบาลกลาง รัฐ/จังหวัด ท้องถิ่น หรือดินแดน/เทศบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีการตัดสินของศาลจำนวนนับไม่ถ้วนที่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายการศึกษา เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง และเสรีภาพทางศาสนา

กฎหมายการศึกษาอาจมีขอบเขตระหว่างประเทศหรือระดับชาติก็ได้ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ สิทธิในการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ กฎหมายบังคับให้เข้าเรียนในโรงเรียน กฎหมายว่าด้วยอายุส่วนใหญ่ กฎหมายแรงงานเด็ก กฎหมายการศึกษาของรัฐฟรี โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการควบคุม บัตรกำนัลการศึกษา และ กฎหมายแปรรูปการศึกษา

การเรียนกฎหมายการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีประโยชน์อย่างไร?

หลักสูตรปริญญาด้านกฎหมายการศึกษามีเป้าหมายเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพด้านการศึกษาและกฎหมายสิทธิมนุษยชน ผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมเหล่านี้ทำงานเป็นทนายความ ผู้พิพากษา อนุญาโตตุลาการ นักการศึกษา นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย และนักวางแผน หลักสูตรนี้ไม่เพียงเน้นด้านกฎหมายของการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมหลักสูตรจากสังคมศาสตร์ เช่น การกำหนดนโยบายและเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจอย่างครอบคลุมในสาขานี้

หลักสูตรกฎหมายการศึกษาจะช่วยอาชีพในอนาคตของคุณได้อย่างไร?

กฎหมายการศึกษามักซับซ้อนและเข้าใจยาก แม้แต่นักกฎหมายที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ บุคคลที่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษามีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาสำหรับบทบาทที่ท้าทายทางสติปัญญามากขึ้นหรือสำหรับอาชีพที่ต้องใช้ความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมายสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยแก่คุณเกี่ยวกับการโต้วาทีในปัจจุบัน ซึ่งจะพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ในขณะที่คุณพยายามติดตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพของคุณ นักเรียนหลายคนที่เรียนวิชากฎหมายการศึกษาต่างก็สนใจกฎหมายสาขานี้เช่นกัน เนื่องจากหลักสูตรของพวกเขาครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายซึ่งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในฐานะแนวคิดที่กว้างขึ้น