Keystone logo

5 กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายประโยชน์สาธารณะ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
  • กฎหมายประโยชน์สาธารณะ
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายประโยชน์สาธารณะ

กฎหมายสาธารณประโยชน์คืออะไร?
กฎหมายสาธารณประโยชน์เป็นสาขาวิชากฎหมายที่มุ่งช่วยปกป้องประชาชนและส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม นักกฎหมายด้านสาธารณประโยชน์ทำงานในด้านต่างๆ มากมาย เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายสิทธิพลเมือง หลักสูตรปริญญาด้านกฎหมายสาธารณประโยชน์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพด้านกฎหมายที่จะสร้างความแตกต่างในชุมชนของตน การเรียนกฎหมายสาธารณประโยชน์สามารถเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือสำนักงานกฎหมายเอกชน

มีอาชีพใดบ้างในกฎหมายสาธารณประโยชน์
มีงานต่างๆ มากมายสำหรับนักศึกษากฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสาธารณประโยชน์ บางคนทำงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงยุติธรรมหรือ EPA คนอื่นๆ ทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น สหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน หรือแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล บางคนทำงานในสำนักงานกฎหมายเอกชนหรืออาจเป็นตัวแทนของลูกค้าที่ไม่สามารถจ้างทนายความได้ ไม่ว่าคุณต้องการงานประเภทใด ปริญญาด้านกฎหมายสาธารณประโยชน์เปิดโอกาสให้คุณทำงานด้านกฎหมายและความสงบเรียบร้อยที่มีความหมาย..

เหตุใดการเรียนกฎหมายสาธารณประโยชน์จึงมีความสำคัญ
กฎหมายสาธารณประโยชน์มีความสำคัญเนื่องจากเป็นภาคกฎหมายที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สาขากฎหมายนี้สามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อสาธารณประโยชน์เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ บุคคล และกลุ่มต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์หรือละเมิด

ปริญญากฎหมายสาธารณประโยชน์คืออะไร?
หากคุณต้องการประกอบอาชีพด้านกฎหมายเพื่อสาธารณประโยชน์ มีตัวเลือกระดับปริญญาที่แตกต่างกันมากมายให้คุณเลือก บางโรงเรียนเปิดสอนเฉพาะทางด้านกฎหมายสาธารณประโยชน์ ในขณะที่บางแห่งอนุญาตให้คุณเลือกปริญญาด้านกฎหมายประเภทใดก็ได้ที่เน้นการบริการสาธารณะ

ฉันจะเรียนอะไรระหว่างเรียนปริญญากฎหมายสาธารณประโยชน์
ในระหว่างที่คุณเรียนปริญญาด้านกฎหมายเพื่อสาธารณประโยชน์ คุณจะได้ศึกษาหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา และการวิจัยทางกฎหมาย คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนบทสรุปทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเป็นตัวแทนของลูกค้าในศาล การฝึกอบรมประเภทนี้จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในภาครัฐหรือเอกชน