Keystone logo

0 กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายปกครอง พระราชบัญญัติกฎหมาย 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายปกครอง
  • การเขียนเชิงกฎหมาย
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (0)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ไม่มีโปรแกรมที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ โปรดปรับแต่งตัวกรองของคุณ

Clear filters

กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายปกครอง พระราชบัญญัติกฎหมาย

กฎหมายบัญญัติคืออะไร?

กฎหมายตามกฎหมายเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ในสังคม สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยหรือภายใต้อำนาจที่ได้รับจากสภานิติบัญญัติหรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรปกครองระดับสูง กฎหมายตามกฎหมายจะถูกส่งผ่านเข้าสู่อำนาจหลังจากได้รับการถกเถียง เขียน และลงมติตามขั้นตอนเฉพาะของรัฐบาล กฎหมายเหล่านี้เริ่มต้นจากการเป็นร่างกฎหมาย และหากผ่านขั้นตอนต่างๆ ของการลงคะแนนเสียงและการพิจารณาทางกฎหมาย ในที่สุดจะกลายเป็นกฎหมาย

ฟิลด์ใดบ้างที่ใช้กฎหมายตามกฎหมาย

กฎหมายตามกฎหมายสามารถบังคับใช้กับเกือบทุกภาคส่วนทางกฎหมาย และมักใช้ในการดูแลสุขภาพ ธุรกิจ การเงิน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายการขนส่ง และกฎหมายอาญา สาขาต่าง ๆ เหล่านี้มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ของการศึกษากฎหมายคืออะไร?

เนื่องจากกฎหมายกำหนดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง การศึกษาสาขานี้จะช่วยให้นักเรียนมีความรอบรู้ในการดำเนินงานของรัฐบาล การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมสาขาต่าง ๆ ของรัฐบาลช่วยให้เข้าใจว่าทุกส่วนทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อสร้างพลังปกครองที่เหนียวแน่น นอกจากนี้ยังให้ความกระจ่างแก่บุคคลเกี่ยวกับผลกระทบในการลงคะแนนเสียงของพวกเขาเมื่อเลือกเจ้าหน้าที่สำหรับองค์กรปกครองต่างๆ เหล่านี้

วุฒิการศึกษาด้านกฎหมายยังมีประโยชน์เพราะช่วยให้ได้รับการศึกษาด้านกฎหมายขั้นพื้นฐาน ซึ่งต่อมาสามารถต่อยอดจากปริญญาขั้นสูงในสาขากฎหมายอื่นๆ นักศึกษากฎหมายสามารถไปประกอบอาชีพได้ในฐานะทนายความ ผู้พิพากษา และผู้ร่างกฎหมาย