Keystone logo

1 กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายแพ่ง กฎหมายว่าด้วยการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายแพ่ง
  • กฎหมายว่าด้วยการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายแพ่ง กฎหมายว่าด้วยการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล

กฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคลคืออะไร?
กฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคลมุ่งเน้นไปที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ อาจรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากยานยนต์ การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ ความบกพร่องของการก่อสร้าง (อาคาร) ความรับผิดของสถานที่ (การบาดเจ็บในที่สาธารณะ) หรือความประมาทเลินเล่อโดยองค์กรหรือบุคคล

อาชีพกฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคล
ในฐานะนักศึกษากฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคล คุณจะมีโอกาสเชี่ยวชาญในหลายด้าน รวมถึง: กฎหมายการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ กฎหมายความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ การบาดเจ็บในที่ทำงานหรือในที่สาธารณะ (ความรับผิดในสถานที่) การชดเชยการประกันภัยสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดจากบุคคลอื่น .

ฉันจะเรียนอะไรในระหว่างปริญญากฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคล
ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญากฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคล คุณจะได้รับการสอนเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะต่างๆ รวมถึง: ธรรมชาติและสาเหตุของการบาดเจ็บ ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการบาดเจ็บ และระบบการชดเชย นอกจากนี้คุณยังจะได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคล เช่น: กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายหลักฐาน
ประโยชน์ของการเรียนกฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคลคืออะไร?
การเรียนกฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคลมีประโยชน์มากมาย ข้อดีที่ชัดเจนคือมีความปลอดภัยในการทำงานในระดับสูง โดยคาดว่าจำนวนงานด้านกฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกหลายปีข้างหน้า ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคล คุณมักจะหางานทำในบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคล เช่นเดียวกับบริษัทประกันภัยรายใหญ่