Keystone logo

34 กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (34)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

แน่นอนในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเตรียมทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมผลทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษและการฟื้นฟู, การใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรและการจัดการและอื่น ๆ