Keystone logo

30 กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายอาญา กฎหมายอาญา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายอาญา
  • กฎหมายอาญา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (30)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

กฎ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายอาญา กฎหมายอาญา

ผู้ที่สนใจในการหยุดการก่อการร้ายหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจต้องการเรียนหลักสูตรกฎหมายอาญา ชั้นเรียนทั่วไปสอนนักวิชาการเกี่ยวกับการพิสูจน์และหลักฐาน นักเรียนอาจเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายการละเมิดหรือสัญญาเช่นกัน