Keystone logo

4 ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายปกครอง กฎหมายต่อต้านการผูกขาด 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทนิติศาสตร์
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายปกครอง
  • กฎหมายต่อต้านการผูกขาด
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายปกครอง กฎหมายต่อต้านการผูกขาด

LLM เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หลายหลักสูตรต้องการให้นักศึกษาได้รับปริญญาทางด้านวิชาชีพก่อนที่จะเรียนจบปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ช่วยให้นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเฉพาะเพื่อดำเนินการศึกษาต่อ

LLM ในกฎหมายต่อต้านการผูกขาดคืออะไร? เป็นนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่สำรวจความซับซ้อนของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่ากฎหมายการแข่งขัน กฎหมายต่อต้านการผูกขาดมีแนวโน้มที่จะแสวงหาเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือการค้าประเวณี นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับนี้อาจศึกษาหัวข้อต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายธุรกิจ ความหลากหลายของหัวข้อนี้มักเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่ากฎหมายต่อต้านการผูกขาดถือเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนระหว่างการแข่งขันและด้านเศรษฐศาสตร์

นักเรียนหลายคนในสาขานี้พัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ นี่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ทำงาน พวกเขาอาจเรียนรู้ที่จะสร้างข้อคิดเห็นที่ชัดเจนจากข้อมูลที่ซับซ้อนมาก ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อสรุปที่ชัดเจนมีมูลค่าโดยนายจ้างจำนวนมาก ผู้สำเร็จการศึกษามักจะพัฒนาทักษะการเขียนที่แข็งแกร่ง

โปรแกรม LLM สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากจากมหาวิทยาลัยหนึ่งแห่งต่อไป ในฐานะที่เป็นระดับที่ยอมรับในระดับสากลจะมีบริการที่สถาบันต่างๆทั่วโลก ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน ติดต่อมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการเข้าร่วมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก LLM ในกฎหมายต่อต้านการผูกขาดมีแนวโน้มที่จะเหมาะสมในการนำเสนอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายธุรกิจซึ่งช่วยให้พวกเขากลายเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำหรับ บริษัท บริษัท กฎหมายหรือรัฐบาลต่างๆหรือทำหน้าที่กับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลและระหว่างประเทศ ถ้าบุคคลผ่านบาร์พวกเขาอาจมีคุณสมบัติที่จะประกอบอาชีพเป็นทนายความใน บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ

โปรแกรมออนไลน์สามารถดูได้จากหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร