We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

9 ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายประกันภัย 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทนิติศาสตร์
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายเศรษฐกิจ
  • กฎหมายประกันภัย
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (9)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายประกันภัย

Master of Laws เป็นรางวัลทางวิชาการที่มอบให้แก่นักเรียนที่ศึกษากฎหมายเฉพาะ หากต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ LLM นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญากฎหมายบางประเภท ระยะเวลาของโปรแกรมอาจแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปต้องใช้เวลาหนึ่งปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

LLM ในกฎหมายประกันภัยคืออะไร? สาขาวิชานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในด้านการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง บางโปรแกรมอาจมุ่งเน้นไปที่นโยบายระหว่างประเทศหรือท้องถิ่น นักเรียนอาจจะสามารถเลือกประเทศที่พวกเขาต้องการเน้น หลายหลักสูตรทำงานเพื่อให้นักวิชาการเข้าใจถึงความท้าทายที่เกิดจากสายการประกันภัยต่างๆเช่นสุขภาพชีวิตทรัพย์สินและความพิการ ก่อนที่จะจบการศึกษานักเรียนอาจต้องกรอกข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการเอกสารภายนอกวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ แต่อาจแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรีด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีนี้มีข้อดีมากมายให้กับนักศึกษาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วศักยภาพในการได้รับเงินหลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้และพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้ดียิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายของ LLM ในกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยอาจเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่เข้าเรียนและระยะเวลาของโครงการ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างกันผู้สมัครควรพยายามหาค่าประมาณจากโรงเรียนหรือโรงเรียนที่ต้องการเข้าเรียนโดยตรง

อาชีพอะไรบ้าง LLM ในกฎหมายประกันภัยเตรียมบุคคลเพื่อ? สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือนักเรียนกลายเป็นทนายความและทนายความที่จัดการเรื่องประกัน อย่างไรก็ตามมีโอกาสในการทำงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นผู้สำเร็จการศึกษาบางคนอาจกลายเป็นนัก litigators พาณิชย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ปรึกษาด้านการประกันสุขภาพที่ปรึกษาด้านนโยบายการประกันหรือตัวแทนด้านกฎระเบียบ นักวิชาการอื่น ๆ อาจเลือกที่จะใช้การศึกษานี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนการสอนยิ่งขึ้น

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ LLM ได้จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก พร้อมที่จะสมัครเรียนหลักสูตรออนไลน์หรือในมหาวิทยาลัยแล้วหรือยัง? ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร