Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ หลายรายการ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM)  (ปริญญาโทนิติศาสตร์) โปรแกรม ใน กฎหมายรัฐธรรมนูญ ใน ประเทศอังกฤษ 2024

ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน กฎหมายรัฐธรรมนูญ ใน ประเทศอังกฤษ 2024

ภาพรวม

กฎหมายรัฐธรรมนูญคืออะไร?

กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นพื้นที่ของกฎหมายที่ควบคุมการจัดตั้งและการดำเนินงานของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ การศึกษากฎหมายแขนงนี้รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญ การตีความ และการประยุกต์ใช้หลักการกับกรณีเฉพาะ กฎหมายรัฐธรรมนูญยังครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย

ฉันสามารถประกอบอาชีพใดได้บ้างเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ

อาชีพด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญมีหลากหลายอาชีพ บางคนทำงานเป็นทนายความ ปกป้องบุคคลหรือกลุ่มคนที่เชื่อว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนถูกละเมิด บางคนทำงานเป็นผู้พิพากษา ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญและวินิจฉัยคดีที่เกิดขึ้นก่อนพวกเขา นอกจากนี้ยังมีโอกาสมากมายในการทำงานในรัฐบาล ช่วยสร้างและบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของประเทศ

ทำไมการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญ

การศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญมีความสำคัญเนื่องจากเป็นการสอนนักเรียนเกี่ยวกับรากฐานของรัฐบาลและสิทธิและเสรีภาพที่พลเมืองทุกคนของประเทศพึงมี นักกฎหมายที่ประกอบวิชาชีพกฎหมายรัฐธรรมนูญทำงานเพื่อปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลและกลุ่มบุคคล ในขณะที่ผู้พิพากษาและฝ่ายนิติบัญญัติในประเทศที่มีรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญสร้างและรับรองกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามสิทธิที่ครอบคลุมภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศ

ฉันจะเรียนอะไรในระหว่างปริญญากฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญมีหลายระดับตั้งแต่ระดับอนุปริญญาไปจนถึงปริญญาเอก หลักสูตรของปริญญากฎหมายรัฐธรรมนูญจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของหลักสูตรที่เปิดสอน ตัวอย่างเช่น นักศึกษาหลักสูตรกฎหมายรัฐธรรมนูญในสหรัฐอเมริกาจะศึกษาประวัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาและการแก้ไข การตีความ และวิธีการนำหลักการไปใช้ กรณีเฉพาะ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล นอกจากนี้นักศึกษาจะมีโอกาสเรียนหลักสูตรกฎหมายด้านอื่นๆ เช่น กฎหมายอาญาหรือวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อเรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ นักเรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบกฎหมายและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างไร

สหราชอาณาจักร, สหราชอาณาจักรเป็นมากกว่า 300 ปีและประกอบด้วยสี่ประเทศที่เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ อังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักรได้รับการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่ผ่านมา 1,000 ปีและมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีความโดดเด่นหลาย นักศึกษาต่างชาติทำขึ้นสัดส่วนที่สำคัญของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร LLM หรือปริญญาโทนิติศาสตร์ เป็นวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฏหมาย และต้องการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางด้านกฎหมาย หลักสูตร LLM เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยและโดยทั่วไปจะใช้เวลาการศึกษาหนึ่งปี

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทนิติศาสตร์
  • ประเทศอังกฤษ
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายปกครอง
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (0)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน