Keystone logo

30 ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ปริญญาโทนิติศาสตร์
 • การศึกษากฎหมาย
 • การศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
สาขาการศึกษา
 • การศึกษากฎหมาย (30)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

  ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  ใช้ดำเนินการตามกฎหมายที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในโลกการศึกษาของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบภายในประเทศและต่างประเทศวางในสถานที่ที่จะ จำกัด ผลกระทบในทางลบต่อมนุษย์โลกธรรมชาติ LLM โปรแกรมปริญญาทางกฎหมายมักจะหนึ่งปีโปรแกรมต้นแบบซึ่งมีความลึกมากขึ้นของความรู้ในการฝึกทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในเรื่อง

  ซึ่งอาชีพที่มีใน LLM กฎหมายสิ่งแวดล้อม?

  LLM ในหลักสูตรปริญญากฎหมายสิ่งแวดล้อมเตรียมทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมผลทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษและการฟื้นฟู, การใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรและการจัดการและอื่น ๆ

  มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ที่จะใช้ใน LLM กฎหมายสิ่งแวดล้อม?

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยภูมิภาคและนักเรียนค่าใช้จ่ายของการ LLM กฎหมายสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันบางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหรือจะให้นักศึกษามีคำแนะนำในการค้นหาความช่วยเหลือทางการเงินในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่ได้ให้บริการดังกล่าว

  อะไรคือความต้องการใน LLM กฎหมายสิ่งแวดล้อม?

  มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จของพวกเขา LLM ในโปรแกรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จะมีปริญญาทางกฎหมายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใกล้ ในช่วงของการศึกษา, LLM ในนักเรียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องดำเนินการโครงการวิจัยและนำเสนอวิทยานิพนธ์ เหล่านี้ความต้องการทางวิชาการที่กำหนดโดยคณะนำเสนอโปรแกรม LLM

  อะไร LLM กฎหมายสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย?

  ทนายความสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมโดยการแปลความหมายของการสนับสนุนและการโต้เถียงสำหรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎระเบียบที่ได้รับการกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่จะ จำกัด มนุษย์ 'ผลกระทบเชิงลบกับลักษณะภูมิอากาศที่ดินมหาสมุทร ฯลฯผู้สำเร็จการศึกษาจาก LLM ในหลักสูตรปริญญากฎหมายสิ่งแวดล้อมพบว่าทักษะของพวกเขาโดยเฉพาะที่อยู่ในความต้องการสูงในศาลในประเทศและต่างประเทศ, บริษัท , องค์กรพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ

  ทำไมใช้ LLM ออนไลน์ในกฎหมายสิ่งแวดล้อม?

  มหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอ LLM ออนไลน์ในโปรแกรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม, การขจัดความจำเป็นที่จะเดินทางไปมหาวิทยาลัยหรือที่ทำงานเสียสละในหนึ่ง 's งานปัจจุบัน เลื่อนลงไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว LLM ในโปรแกรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในวันนี้!