Keystone logo

13 ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ มนุษยศาสตร์การแพทย์ จริยธรรมทางการแพทย์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทนิติศาสตร์
  • การดูแลสุขภาพ
  • มนุษยศาสตร์การแพทย์
  • จริยธรรมทางการแพทย์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (13)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ มนุษยศาสตร์การแพทย์ จริยธรรมทางการแพทย์

หลักสูตร LLM หรือปริญญาโทนิติศาสตร์ เป็นวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฏหมาย และต้องการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางด้านกฎหมาย หลักสูตร LLM เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยและโดยทั่วไปจะใช้เวลาการศึกษาหนึ่งปี