Keystone logo

3 ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน กฎหมายสิทธิมนุษยชน ใน เนเธอร์แลนด์ สำหรับ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทนิติศาสตร์
  • เนเธอร์แลนด์
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
  • กฎหมายสิทธิมนุษยชน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายสิทธิมนุษยชนคืออะไร?
กฎหมายสิทธิมนุษยชนเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสรีภาพ สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้รับการรับรองในสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนยังรวมถึงกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศที่รับรองสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ด้วย

ฉันสามารถทำงานอะไรได้บ้างเมื่อมีปริญญาด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทำงานเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบุคคลและกลุ่มต่างๆ พวกเขาอาจทำงานให้กับรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือบริษัทเอกชน งานของพวกเขาอาจเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและเขียนเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน การฟ้องร้องคดีต่อศาลในประเทศและระหว่างประเทศ หรือให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน

เหตุใดการศึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงมีความสำคัญ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญเนื่องจากเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้จำเป็นต่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน และเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมประชาธิปไตย หากปราศจากความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อสิทธิมนุษยชน สังคมต่างๆ สามารถเข้าสู่ลัทธิอำนาจนิยม ความคลั่งไคล้ และการกดขี่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่คุ้มครองพวกเขา กฎหมายสิทธิมนุษยชนยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพทั่วโลก กฎหมายสิทธิมนุษยชนช่วยป้องกันความขัดแย้งและสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือชาติพันธุ์ การศึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการทำงานเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพในโลก นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใครก็ตามที่ต้องการให้รัฐบาลของตนรับผิดชอบต่อการกระทำของตน หรือท้าทายการเลือกปฏิบัติและความคลั่งไคล้ในชุมชนของตนเอง

ฉันจะเรียนอะไรในระหว่างที่ฉันได้รับปริญญาด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน
โดยทั่วไปแล้วปริญญาด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลักสูตรอาจมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเฉพาะ เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก หรือโทษประหารชีวิต นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรอบกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนทักษะภาคปฏิบัติ เช่น การวิจัยทางกฎหมาย การสนับสนุน และการเจรจาต่อรอง

คนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์จะเรียกว่า "ดัตช์ " ประเทศยุโรปที่ทันสมัย​​ในปัจจุบัน, เนเธอร์แลนด์เก็บรักษาไว้ตัวละครต่างประเทศอย่างสูงและเป็นที่รู้จักสำหรับความคิดเสรีนิยม เนเธอร์แลนด์มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการแปลงชื่อของตัวเองเป็นปริญญาตรี / ปริญญาโทระบบมีสองประเภทของมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัย (มุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ทางทฤษฎีที่รู้จัก "Universiteit ") หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (มุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ทางปฏิบัติอาคา "Hogeschool ")

หลักสูตร LLM หรือปริญญาโทนิติศาสตร์ เป็นวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฏหมาย และต้องการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางด้านกฎหมาย หลักสูตร LLM เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยและโดยทั่วไปจะใช้เวลาการศึกษาหนึ่งปี