Keystone logo

50 อนุปริญญา โปรแกรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • อนุปริญญา
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (1)
  • การศึกษากฎหมาย (46)
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (1)
  • ธุรกิจศึกษา (2)
  • ภาษา (1)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

อนุปริญญา โปรแกรม อธิบาย

นักศึกษาสามารถใช้ประกาศนียบัตรเพื่อเข้าทำงานหรือเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรมักจะนำเสนอโดยโรงเรียนเทคนิคหรือวิทยาลัยชุมชนและใช้เวลาหนึ่งถึงสองปีให้เสร็จสมบูรณ์