We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

2 อนุปริญญา โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • อนุปริญญา
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
  • กฎหมายสิทธิมนุษยชน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

อนุปริญญา โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน

ประกาศนียบัตรอาจใช้เวลาหนึ่งถึงสองปี โปรแกรมส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบเพื่อให้บุคคลที่มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับเขตงานเฉพาะ หลักสูตร Diploma มักจะมีความลึกมากกว่าใบรับรอง แต่มีแนวโน้มที่จะใกล้ชิดกับใบรับรองมากกว่าปริญญา

ประกาศนียบัตรกฎหมายสิทธิมนุษยชนคืออะไร? เป็นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มักเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาทฤษฎีทฤษฎีแนวทางต่างๆสถาบันและเครื่องมือต่างๆมากมาย การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับทนายทั้งสองที่ทำงานในด้านสิทธิมนุษยชนและไม่ใช่นักกฎหมายที่ทำงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน นักศึกษาอาจพบกับหลักสูตรต่าง ๆ เช่นสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมสิทธิมนุษยชนเปรียบเทียบกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการก่อการร้ายสิทธิมนุษยชนในที่ทำงานและกฎหมายผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ

นักเรียนหลายคนได้รับทักษะในการเขียนการค้นคว้าอิสระและการจัดการเวลา การเขียนทักษะสามารถช่วยให้บุคคลสื่อสารได้ดีขึ้นผ่านทางอีเมลและข้อความ การจัดการเวลาเป็นความถนัดที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างมืออาชีพและส่วนตัว ความสามารถในการหาคำตอบผ่านการวิจัยด้วยตนเองเป็นทักษะที่ล้ำค่าสำหรับนายจ้างจำนวนมาก

เนื่องจากข้อกำหนดของประกาศนียบัตรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างกันออกไป แนะนำว่าควรศึกษาโปรแกรมใด ๆ ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน สำนักงานรับเข้าเรียนของโรงเรียนสามารถเสนอรายละเอียดราคาได้

ประกาศนียบัตรด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนมักจะจัดให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำงานในตำแหน่งงานหลาย ๆ ด้านในด้านสิทธิมนุษยชน หากผู้สำเร็จการศึกษามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีแล้วพวกเขาอาจจะสามารถใช้การศึกษาต่อไปนี้เพื่อหางานทำในฐานะทนายความด้านสิทธิมนุษยชน นักเรียนอาจหาตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนักเขียนทุนนักวิเคราะห์งานวิจัยหรือเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

บางหลักสูตรประกาศนียบัตรอาจมีอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร