ปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทฤษฎีทฤษฎี - กฎหมายและทฤษฎีทางกฎหมายในบริบทของยุโรป

ทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University.

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University. อ่านบทย่อ

ถามคำถาม

อื่น ๆ