Karoli Gaspar University

สถานที่

บูดาเปสต์

Károli Gáspár Református Egyetem

Address
H-1091 Budapest, Kálvin tér 9.
บูดาเปสต์, ฮังการี

แกลเลอรี

โปรแกรม

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ