LAWSTUDIES

กฎหมายยุโรป courses. Find courses and short courses in กฎหมายยุโรป

แน่นอนในกฎหมายยุโรปหมายถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายการแข่งขันกฎหมายการจ้างงานกฎหมายคนเข้าเมือง, กฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศในสหภาพยุโรปและยุโรป ตั้งแต่ประกาศนียบัตรถึงใบรับรองการหลักสูตรบางหลักสูตรกฎหมายยุโรปจำเป็นต้องมุ่งมั่นครั้งใหญ่กว่าคนอื่น ๆ

สิ่งที่เป็นประโยชน์ของหลักสูตรในกฎหมายยุโรปหรือไม่

เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในกฎหมายยุโรปจะช่วยเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับผู้ที่มีปริญญาตรีนิติศาสตร์ LLM หรือกฎหมายคุณวุฒิหมอหรือระดับปริญญาตรีในการศึกษาในยุโรปเช่น นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรในกฎหมายยุโรปจะมีประสบการณ์ทางวิชาการอุดมระหว่างประเทศ

ซึ่งอาชีพที่มีหลักสูตรในกฎหมายยุโรป?

แน่นอนในกฎหมายยุโรปเตรียมบุคคลที่จะไปในการที่จะทำงานให้รัฐบาลข้ามชาติและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ บริษัท กฎหมายต่างประเทศธุรกิจมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ ของรัฐหรือเอกชนที่เป็นทนายความที่ปรึกษาที่ปรึกษาหรือครู

มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะใช้หลักสูตรในกฎหมายยุโรป?

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกฎหมายในยุโรปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนของสัปดาห์หรือชั่วโมงแน่นอนสถานที่ตั้งความเชี่ยวชาญและมหาวิทยาลัย ความช่วยเหลือเงินทุนอาจมีผู้สมัครในความต้องการหรือขนาดบุญตาม มหาวิทยาลัยจะให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเมื่อมีการร้องขอซึ่งสามารถส่งได้อย่างง่ายดายจากเว็บไซต์นี้

อะไรคือความต้องการสำหรับหลักสูตรในกฎหมายยุโรป?

Pre-requisites วิชากฎหมายในยุโรปแตกต่างกัน บางคนต้องประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นในขณะที่คนอื่น ๆ ต้องระดับปริญญาตรีหรือปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรกฎหมายจะประกอบด้วยการบรรยายที่จำเป็น, การเรียนการสอนและการสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ทำไมใช้หลักสูตรออนไลน์กฎหมายยุโรป?

หลักสูตรกฎหมายออนไลน์เป็นตัวเลือกสำหรับมืออาชีพที่ทำงานหรือบุคคลที่มีตารางงานที่ยุ่ง หลักสูตรกฏหมายสามารถนำออนไลน์ด้วยวัสดุที่จำเป็นทั้งหมดให้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยหลายแห่งและโรงเรียนมีหลักสูตรออนไลน์กฎหมายยุโรปขจัดความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยหรือที่ทำงานเสียสละในหนึ่ง 's งานปัจจุบัน

วิธีการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรในกฎหมายยุโรป?

การค้นหาสำหรับโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มนำ

1 ผลการค้นหาสำหรับ กฎหมายยุโรป Filter

โครงการภาษีระหว่างประเทศและยุโรป

Eötvös Loránd University
รายวิชากฎหมาย
<
นอกเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่ทันสมัยและมีความก้าวหน้าได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่จำเป็นในการทำความเข้าใจปัญหาภาษีที่เกิดขึ้นในโลกที่เราอาศัยอยู่อาจารย์ผู้สอนของเรารับประกันการศ ...

อ่านเพิ่มเติม