Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 68 รายวิชากฎหมาย  (หลักสูตร) โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย 2023

68 หลักสูตร โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย 2023

ภาพรวม

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าเรียนในวิทยาลัยเป็นครั้งแรกจะต้องเข้าใจหลักสูตรต่างๆ หลักสูตรส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบางหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายและอื่น ๆ ที่นักเรียนสามารถเลือกได้ โดยปกติจะต้องใช้เวลาเรียนไม่กี่เดือน

หลักสูตรการศึกษาด้านกฎหมายคืออะไร? กฎหมายเป็นเขตข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีเขตข้อมูลเฉพาะที่แตกต่างกันหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงการดำเนินคดีกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายการค้ากฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายต่อต้านการผูกขาดกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและอื่น ๆ หลักสูตรการศึกษาด้านกฎหมายน่าจะเป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานของสาขาวิชา หลักสูตรเพิ่มเติมจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกฎหมายประเภทใดประเภทหนึ่ง

หนึ่งในผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของคุณที่คุณจะได้รับจากการเรียนกฎหมายคือชุดทักษะที่คุณพัฒนาขึ้น เหล่านี้อาจมีตั้งแต่การวิจัยกฎหมายและคดีในศาลก่อนหน้านี้และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่อความคิดที่สำคัญหรือความสามารถในการสื่อสาร ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชากฎหมายสามารถช่วยให้คุณก้าวสู่อาชีพได้สำเร็จ

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรแตกต่างกันเป็นความคิดที่ดีในการศึกษาหลักสูตรที่คุณต้องการหรือที่จำเป็นอย่างละเอียดก่อนลงทะเบียน ลักษณะที่ส่งผลต่อค่าเล่าเรียนของคุณอาจรวมถึงโรงเรียนโปรแกรมที่คุณเลือกประเทศและระยะเวลาการศึกษา

มีหลายอาชีพที่สามารถหาได้โดยศึกษากฎหมาย การประยุกต์ใช้การศึกษาด้านกฎหมายของคุณโดยทั่วไปและตรงไปตรงมาคือการเป็นทนายความ อย่างไรก็ตามมีหลายประเภทของทนายความที่แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน คุณอาจจะต้องเลือกความเชี่ยวชาญ ตำแหน่งในระดับเริ่มต้นในที่สุดกลายเป็นทนายความเป็นเลขานุการและกฎหมายเลขานุการ อาจเป็นไปได้ที่จะใช้การศึกษาด้านกฎหมายเพื่อเป็นนักการเมืองหรือผู้พิพากษา

หากต้องการเริ่มต้นค้นหาหลักสูตรของคุณด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • หลักสูตร
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมาย
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (68)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน