LAWSTUDIESTHAI.COM

ออนไลน์ การศึกษากฎหมายปกครอง courses in California. Find ออนไลน์ courses and short courses in การศึกษากฎหมายปกครอง

มหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียงหลายแห่งและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้โอกาสในการพัฒนาบุคคลผ่านหลักสูตรกฎหมายมากขึ้น หลักสูตรเหล่านี้จะกล่าวถึงปัญหาและแนวโน้มในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ เช่นทรัพย์สินทางปัญญาและทฤษฎีการกำกับดูแล

การศึกษากฎหมายปกครองประกอบด้วยสาขากฎหมายที่สามารถครอบคลุมนโยบายและขั้นตอนทางกฎหมายประเภทต่างๆได้หลายประเภท ตัวอย่างเช่นกฎหมายประกันสังคมกฎหมายมหาชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดอาจอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีให้ส่วนใหญ่โดยภาครัฐมีการควบคุมและการระดมทุนที่มาจากสามระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางในการสั่งซื้อที่ความต้องการที่พบในการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาจะรวมถึงการเขียนเรียงความการรับสมัครของคุณ (หรือที่เรียกเป็นคำสั่งของวัตถุประสงค์หรือบันทึกย่อ), สำเนาบันทึกข้อเสนอแนะ / ตัวอักษรอ้างอิงการทดสอบภาษา

ออนไลน์ การศึกษากฎหมายปกครอง courses and short courses in California. Get all info about the ออนไลน์ courses directly here!

1 ผลการค้นหาสำหรับ การศึกษากฎหมายปกครอง, California Filter

หลักสูตรเตรียมสอบของ LSAT

Magoosh
Online เต็มเวลา นอกเวลา 3 - 12  เปิดรับลงทะเบียน สหรัฐอเมริกา Berkeley + เพิ่มขึ้น 1

เราเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างคุณกับจดหมายตอบรับ! ปรับปรุงคะแนน LSAT ของคุณอย่างน้อย 5 คะแนน