สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางและเรียนรู้ในต่างประเทศของประเทศลักเซมเบิร์กอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะ ตั้งอยู่ในกลางของเยอรมนีฝรั่งเศสและเบลเยียม, ราชรัฐลักเซมเบิร์กมีขนาดเล็ก แต่งดงามมากของประเทศในยุโรปตะวันตก แม้ในขณะที่ประเทศเล็ก ๆ ที่เป็นที่รู้จักกันสำหรับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเป็นมิตรวิถีการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย ชั้นนำนี้ล่าสุดขุนนางที่ยิ่งใหญ่ที่เหลืออยู่ในโลกคือแกรนด์ดุ๊ของลักเซมเบิร์กมีความรับผิดชอบสำหรับทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชากรของประเทศ แต่ก็มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและโลก 's GDP สูงสุดต่อหัว. ระบบกฎหมายคืออะไรในลักเซมเบิร์ก? ลักเซมเบิร์กมีระบอบรัฐธรรมนูญในสถานที่สำหรับระบบกฎหมายของตน มันมีรัฐสภาประชาธิปไตยในสถานที่ มีสามสาขาของอำนาจที่นี่รวมทั้งอำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภามีอำนาจบริหารซึ่งเป็นหัวหน้าโดยแกรนด์ดุ๊ซึ่งทำหน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐและระบบตุลาการรัฐธรรมนูญ, ศาลและศาลระบบศาลมีทนายความในระบบนี้ที่ช่วยให้บุคคลที่มีความช่วยเหลือตลอดกระบวนการศาลเป็น สำหรับนักเรียนผู้ที่ต้องการที่จะทำงานในกำลังการผลิตนี้หรือในพื้นที่ของรัฐบาลใด ๆ ภายในโรงเรียนกฎหมายลักเซมเบิร์กเป็นที่แนะนำ ประเทศไม่อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติ แต่การเข้าสู่โปรแกรมเหล่านี้สามารถเป็นสิ่งที่ท้าทาย