หลักสูตรนี้ช่วยให้นักกฎหมายจากเขตอำนาจศาลกฎหมายทั่วไปสามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาในออสเตรเลียได้

ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ทนายความในรัฐ NSW ภายในรัฐบาลหรือแผนกของ บริษัท , บริษัท กฎหมายเอกชนหรือศูนย์กฎหมายชุมชน, นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้ารับการฝึกอบรมทางกฎหมายในทางปฏิบัติเช่นประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ (C11232)

หลักสูตรที่สอนใน:
  • อังกฤษ

ดูอีก 10 หลักสูตรที่เสนอโดย University of Technology Sydney »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 25, 2018
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Duration
0.5 - 1 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
- ใน AUD ต่อเซสชัน 24CP
อื่น ๆ