Filter
อนุปริญญาตรี
ประเภทการศึกษา: ทั้งหมด จังหวะ: นอกเวลา

Search here for top law schools and universities for law degrees!

ใครก็ตามที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการทำงานหรือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาอาจพบว่าโอกาสของพวกเขาดีขึ้นอย่างมากโดยการรับใบประกาศนียบัตร โปรแกรมเหล่านี้มักต้องใช้เวลาน้อยในการดำเนินการเมื่อเทียบกับระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ

1 ผลการค้นหาสำหรับ กฎหมายออสตราเลเซียน

University of Technology Sydney

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสำหรับกฎหมายออสเตรเลียได้รับการออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้ทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากเขตอำนาจศาลกฎหมายระหว่างประเทศนอกประเทศออสเตรเลียเพื่อให้เป็นไปตาม ... [+]

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักกฎหมายจากเขตอำนาจศาลกฎหมายทั่วไปสามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาในออสเตรเลียได้

ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ทนายความในรัฐ NSW ภายในรัฐบาลหรือแผนกของ บริษัท , บริษัท กฎหมายเอกชนหรือศูนย์กฎหมายชุมชน, นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้ารับการฝึกอบรมทางกฎหมายในทางปฏิบัติเช่นประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ (C11232)... [-]

ออสเตรเลีย ซิดนีย์
มกราคม 2020
อังกฤษ
นอกเวลา
0.5 - 1 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ