Filter
อนุปริญญาตรี
ประเภทการศึกษา: ทั้งหมด จังหวะ: ทั้งหมด

Search here for top law schools and universities for law degrees!

ใบรับรองเป็นรางวัลที่นักวิชาการหรือนักวิชาชีพมักติดตามโดยเฉพาะที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แคบ นักวิชาการสามารถรับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือสูงกว่า โปรแกรมส่วนใหญ่สามารถทำได้ในปีการศึกษาเดียว

ใบรับรองความยุติธรรมทางอาญาคืออะไร? เป็นหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการทำความเข้าใจหัวข้อและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการรักษาความยุติธรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรส่วนใหญ่มีรายชื่อหลักสูตรที่จำเป็นและวิชาเลือกเพื่อให้นักศึกษาเลือก แต่แต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีรายชื่อที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย หลักสูตรอาจรวมถึงหรือคล้ายกับกระบวนการทางอาญาพื้นฐานในการพิจารณาความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมคอปกขาวหลักการหลักฐานและแนวทางในการพิจารณาคดีอาญา

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมักจะได้รับทักษะที่น่าประทับใจซึ่งสามารถทำให้พวกเขาเป็นผู้สมัครที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจได้รับการฝึกฝนการสื่อสารเหตุผลเชิงอนุมานและทักษะการเป็นผู้นำ ไม่เพียงแค่นี้สามารถนำไปสู่เงินเดือนที่สูงขึ้นได้ แต่ทักษะนี้ยังช่วยให้มืออาชีพสามารถสำรวจชีวิตส่วนตัวได้ง่ายขึ้น

ค่าใช้จ่ายของใบรับรองคืออะไร? คำตอบจะขึ้นอยู่กับโรงเรียนโปรแกรมระยะเวลาและสถานที่ตั้งของโรงเรียน ผู้สมัครที่ต้องการประมาณการอาจต้องติดต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง

ใบรับรองในความยุติธรรมทางอาญาสามารถนำไปสู่ความหลากหลายของอาชีพในและนอกเขตกฎหมาย นักเรียนหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความยุติธรรมทางอาญาจะกลายเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทนายความฝ่ายจำเลยในคดีอาญาผู้พิพากษาอาจารย์ผู้สอบสวนพนักงานอัยการผู้สื่อข่าวผู้ตรวจการผู้ตรวจการนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์อาชญากรรมนักวิจัยกฎหมายอาญาหรือเจ้าหน้าที่แก้ไข ผู้สำเร็จการศึกษาอาจมีโอกาสที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาก่อนหน้านี้

ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนคุณอาจสามารถลงทะเบียนเรียนในใบรับรองความยุติธรรมทางอาญาได้ โรงเรียนทั่วโลกมีหลักสูตรออนไลน์และในมหาวิทยาลัย หากต้องการสมัครเรียนให้ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

 

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ

1 ผลการค้นหาสำหรับ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

Polk State College

หลักสูตรการรับสมัครงานหลักของหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร (CMS) คือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานในระดับเริ่มต้นสำหรับผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ... [+]

หลักสูตรการรับสมัคร งานหลักของ หลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร (CMS) คือการ ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานในระดับเริ่มต้นสำหรับผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หลักสูตรดังกล่าวได้รับการกำหนดโดยฟลอริด้ากรมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความยุติธรรมทางอาญามาตรฐานและคณะกรรมการการฝึกอบรมตามบทบัญญัติแห่งรัฐฟลอริดา โปรแกรมนี้ต้องการบุคคลที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อให้มีความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจมีความคิดที่มีเหตุผลและมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง... [-]

สหรัฐอเมริกา โตว์ ทะเลสาบเวลส์ เลคแลนด์ Winter Haven  + 1 เพิ่มเติม
กันยายน 2020
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ