ไอร์แลนด์

เกี่ยวกับไอร์แลนด์

มี 's อะไรมากเช่นไอร์แลนด์ประเทศที่ ' s ส่วนหนึ่งของทวีปยุโรป, นั่งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป ประเทศเกาะนี้เป็นบ้านมากกว่า 6,400,000 คนประมาณ 4,600,000 คนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ จากภูเขาต่ำไปที่ราบสีเขียวเปิดไอร์แลนด์เป็นประเทศที่สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นแรงทางเศรษฐกิจที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในยุโรป พื้นที่ที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย, มีชีวิตชีวา, วิถีการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย​​และการจัดการที่ดีของประเพณี สำหรับนักเรียนที่กำลังพิจารณากฎหมายการศึกษาในไอ​​ร์แลนด์มีประโยชน์มากมายที่จะทำเช่นนั้นรวมทั้งด้านกฎหมายเรียกร้องให้ต้องทันสมัย​​นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ นักศึกษาต่างชาติมักจะยินดีต้อนรับถ้ามีช่องว่างที่มีอยู่ในไอร์แลนด์ 's โรงเรียนทางกฎหมาย. ระบบกฎหมายในไอร์แลนด์คืออะไรระบบกฎหมายในไอร์แลนด์มีพื้นฐานมาจากรัฐธรรมนูญทั่วไปและกฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายของประเทศจะมีขึ้นในรัฐธรรมนูญของประเทศไอร์แลนด์ประเทศ 's ระบบกฎหมายทั่วไปจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของรัฐสภาที่พบในระบบอังกฤษ ระบบกฎหมายหยุดพักลงต่อกับกฎหมายท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลแบบดั้งเดิมมากขึ้นและขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ประเทศ 's รัฐธรรมนูญให้รากฐานที่สำคัญของทุกระบบกฎหมายไอริชแม้ว่าและการศึกษาตามกฎหมายในพื้นที่นี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กฎหมายการศึกษาในไอ​​ร์แลนด์

กฎหมายการศึกษาปริญญาตรีในไอร์แลนด์คืออะไร? มีโปรแกรมปริญญาทางกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในไอร์แลนด์ ในฐานะที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีนิติศาสตร์ (LLB) ในธุรกิจวิทยาศาสตร์ทางการเมืองเช่นเดียวกับในการศึกษาทางกฎหมายต่างๆระหว่างประเทศ โพสต์รวมถึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปริญญาโทสาขากฎหมาย (LLM) เช่นเดียวกับ "Interrogational และกฎหมายเปรียบเทียบ " องศาและ "ระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกิจยุโรป " ระดับ ปริญญาเอกในกฎหมายยังมีอยู่หลังจากเสร็จสิ้น LLM มีจำนวนมากของความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในการศึกษากฎหมายแห่งไอร์แลนด์. กฎหมายอุดมศึกษาในไอร์แลนด์มีโรงเรียนกฎหมายจำนวนมากและมหาวิทยาลัยทั่วไอร์แลนด์นำเสนอการศึกษากฎหมายอยู่ นักเรียนจะต้องแข่งขันจะได้รับการยอมรับในโรงเรียนเหล่านี้มีเฉลี่ยเพียงร้อยละเจ็ดด้านบนการรับเข้าเรียน อย่างไรก็ตามนักศึกษาต่างชาติที่สามารถได้รับอนุญาตได้รับการยอมรับโรงเรียนและการขอวีซ่าไปยังประเทศที่ได้รับการต้อนรับที่โรงเรียนกฎหมายเหล่านี้ต้องการเข้าชมมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องยากที่น้อยลงสำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายระหว่างห้าและหกปีที่ผ่านมาได้รับการศึกษาของพวกเขาที่จะนั่งสำหรับการสอบใบอนุญาต นักเรียนที่มีระดับปริญญาตรีนอกจากนี้ยังอาจจะสามารถที่จะสำเร็จการศึกษาของพวกเขาในโรงเรียนกฎหมายซึ่งมักจะต้องใช้อีกสามปีของการศึกษา หลังจากจบการศึกษานักเรียนสามารถหางานทั่วไอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องทำงานใน บริษัท กฎหมายก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตมืออาชีพ ความต้องการสำหรับมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในไอร์แลนด์เป็นระดับปานกลางถึงสูงที่มีความสำคัญใหม่ในทนายความที่เชี่ยวชาญมากขึ้นกว่าเดิม นักศึกษาต่างชาติอาจจะพบว่าประเทศที่ 's ระบบกฎหมายนี้จะเป็นหนึ่งที่คุ้มค่าสำหรับนานอาชีพที่ยั่งยืน

สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยใน ไอร์แลนด์

สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยออนไลน์ใน ไอร์แลนด์