Read the Official Description

การแปลงรูปแบบดิจิทัลและการกระจายตัวของผลงานสร้างสรรค์ส่งผลต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไร? ในทางใดที่กฎระเบียบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถพัฒนาเพื่อปกป้องบุคคลและองค์กรจากการฉ้อโกงหรือการละเมิดความปลอดภัยได้ดีขึ้น?

โปรแกรมต้นแบบนี้มีประโยชน์อะไร?

จุดเน้นของโครงการคือการขยายความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางเช่นอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีโน้มน้าวใจและปัญญารอบข้างในบริบทระหว่างประเทศและสาขาวิชา

โปรแกรมนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่หลายรูปแบบ (กฎหมายสัญญาและเทคโนโลยี) ในการควบคุมเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังมาบรรจบกันในระดับสากลระดับประเทศระดับสหภาพยุโรประดับประเทศหรือระดับธุรกิจ

โปรแกรมพัฒนาความเชื่อมั่นของนักเรียนในการจัดการและนำเสนอเนื้อหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนและยากทั้งปากเปล่าและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้คำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงในหัวข้อต่างๆของกฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการจัดหาเครื่องมือเพื่อให้นักเรียนสามารถจัดการกับเนื้อหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภายหลัง ชีวิตการทำงานของพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นรากฐานสำหรับการวิจัยด้านวิชาการในด้านกฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย

เหตุผลในการเลือกกฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ Leiden University ?

ในฐานะนักศึกษากฎหมายและเทคโนโลยีดิจิตอลคุณจะได้รับประโยชน์จาก:

  1. การเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ: คุณจะพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีด้านกฎข้อบังคับ (Internet governance and techno-regulation) ตลอดจนกฎหมายระดับประเทศและนานาชาติ (กฎหมายหนักกฎหมายอ่อนและกฎหมายกรณี)
  2. ชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยม: Leiden Law School ได้พัฒนาชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศด้วยการรวมการเรียนการสอนในระดับสูงเข้ากับการวิจัยที่ได้รับการยกย่องและเป็นนวัตกรรมใหม่ ประเพณีของคุณภาพดึงดูดอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกที่สอนคุณในบรรยากาศที่ท้าทายและให้การสนับสนุน
  3. สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ: นอกเหนือจากการมุ่งเน้นในระดับนานาชาติของหลักสูตรแล้วการผสมผสานระหว่างนักเรียนและอาจารย์ที่เป็นตัวแทนของทวีปต่างๆทำให้โครงการของเราเป็นประสบการณ์ระดับโลกอย่างแท้จริง

กฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่?

คุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการพัฒนาและการรวมกันของเทคโนโลยีดิจิทัลหรือไม่? กฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นและมีความต้องการซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ของคุณเกี่ยวกับสาขาที่เติบโตตลอดเวลานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้สำเร็จการศึกษาชั้นนำที่ต้องการรับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลจากมุมมองระหว่างประเทศและสาขาวิชา

การรับสมัครและการสมัคร

คุณต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาโทที่ Leiden University หรือไม่? ดูวิธีสมัครเข้าร่วมโปรแกรมโดยทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนในส่วนแอ็พพลิเคชันและการรับเข้าเรียน:

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/master/law-and-digital-technologies/admission-and-application

Program taught in:
อังกฤษ

See 11 more programs offered by Leiden University »

Last updated November 5, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
1 - 2 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
17,500 EUR
Deadline
ขอรายละเอียด
For those requiring a visa, residence permit or housing; if these are not required, the deadline is June 15th.
By locations
By date
Start Date
ก.ย. 2019
Start Date
ก.ย. 2019
Start Date
ก.ย. 2019
Start Date
ก.ย. 2019
Start Date
ก.ย. 2019
Start Date
ก.ย. 2019
Start Date
ก.ย. 2019
Application deadline
ขอรายละเอียด
For those requiring a visa, residence permit or housing; if these are not required, the deadline is June 15th.
Start Date
ก.ย. 2019
Start Date
ก.ย. 2019
Start Date
ก.ย. 2019
Start Date
ก.ย. 2019
อื่นๆ