อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

กฎหมายแอ็ทเซิลเอ็ม (แอ็พพลิเคชัน) อาเซียน 6 ปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมายแหงชาติในกฎหมายอาเซียน 6 มีขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของนักกฎหมายที่เขาขายระหวางอาเซียนกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ และเกาหลี)

ได้รับการพัฒนาโดย The College of Law ความร่วมมือกับ Inter-Pacific Bar Association (IPBA)

ทำไมต้องเป็นกฎหมาย (กฎหมาย)?

ประสบการณ์ของเราในออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่านายจ้างและนักเรียนเหมือนกันกำลังแสวงหาการศึกษาทางวิชาการเพิ่มเติมในรูปแบบของการศึกษาด้านกฎหมายในโลกมากกว่าการให้ความสำคัญทางทฤษฎี ความสามารถในการใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้พรุ่งนี้หมายถึงการลงทุนของคุณจะต้องจ่ายเงินทันที

เมื่อคุณเข้ารับหลักสูตร LLM แบบประยุกต์ของเราคุณจะได้รับการปฏิบัติตามการปฏิบัติและการประเมินไม่ใช่เขียนเรียงความและทำการสอบ

คุณจะสามารถแสดงให้นายจ้างปัจจุบันหรืออนาคตของคุณมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและความปรารถนาที่จะก้าวหน้าในอาชีพของคุณ

วิธีรับแม่สอดประยุกต์ใช้กฎหมาย

ในการรับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายประยุกต์) ในการปฏิบัติตามกฎหมายอาเซียน 6 ให้ทำอย่างน้อย 4 ใน 7 วิชาจากอาณัติของอาเซียน 6 รวมทั้งโครงการสำคัญ

หากคุณได้รับคุณวุฒิทางกฎหมายระดับปริญญาตรีในประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพูดหลักคุณจะต้องมีใบรับรองที่แสดงถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณตามมาตรฐาน IELTS ที่ระดับ 8.0 (เขียน), 7.5 (พูด) และ 7.0 (อ่าน)

อาเซียน 6 โครงการ LLM และสาขาวิชา

ปริมาณที่ 1, 2018 (19 กุมภาพันธ์ - 11 พฤษภาคม):

 • ILP3 - การปฏิบัติตามกฎหมายในเชิงพาณิชย์ของอาเซียน 6
 • ILP4 - ASEAN 6 การควบรวมกิจการ
 • ILP5 - ASEAN 6 การปฏิบัติด้านการธนาคารและการเงิน

ปริมาณที่ 2, 2018 (21 พฤษภาคม - 10 สิงหาคม):

 • ILP6 - ASEAN 6 การปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • ILP7 - ASEAN 6 การระงับข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาท
 • ILP10 - การปฏิบัติตามตลาดทุนอาเซียน 6
 • ทุกวิชาที่เสนอในภาคเรียนที่ 1

ปริมาณ 3, 2018 (20 สิงหาคม - 9 พฤศจิกายน):

 • ILP9 - อาเซียน 6 การค้าและการลงทุน
 • ILP15 - โครงการสำคัญ (ASEAN 6)
 • ทุกวิชาที่มีในข้อที่ 1 และ 2

ปริมาณ 4, 2018 (19 พฤศจิกายน - 15 กุมภาพันธ์ 2562):

 • ทุกวิชาที่นำเสนอในการบริโภคก่อน

เรื่องอื่น ๆ ในการพัฒนา

 • ทักษะของทนายความของ ILP1 - ASEAN 6 1
 • ILP2 - ทักษะของทนายความอาเซียน 6 2
 • ILP8 - อาเซียน 6 การจ้างงานและการตรวจคนเข้าเมือง

The College of Law จะพัฒนาสาขาวิชา LLM เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความสามารถเพิ่มเติมในสาขาที่เลือก เราจะปรับปรุงหน้านี้เมื่อวิชาเอกเหล่านี้ได้รับการยืนยัน

วิธีการลงทะเบียน

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์: https://www.collaw.com/learnwithus/our-programs/career-specialisation-programmes/llm-asean

ในการลงทะเบียนออนไลน์โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสำเนาที่ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้:

 • ใบแสดงผลหรือใบประกาศนียบัตรการจบการศึกษาด้านการศึกษาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยใด ๆ หรือ
 • การเข้ารับการฝึกในเขตอำนาจศาลใด ๆ หรือ
 • ใบรับรองการปฏิบัติงานปัจจุบันจากเขตอำนาจศาลใด ๆ
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 2 หลักสูตรที่เสนอโดย The College of Law »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ October 8, 2018
หลักสูตรนี้ ออนไลน์
Start Date
พฤษภาคม 2019
ส.ค. 19, 2019
Duration
ขอรายละเอียด
นอกเวลา
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
พฤษภาคม 2019
End Date
ส.ค. 9, 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ส.ค. 19, 2019
End Date
พ.ย. 8, 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
พ.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
พ.ย. 18, 2019
End Date
ก.พ. 14, 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.พ. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

พฤษภาคม 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
ส.ค. 9, 2019

ส.ค. 19, 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
พ.ย. 8, 2019

พ.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date

พ.ย. 18, 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
ก.พ. 14, 2020

ก.พ. 2020

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ