LLM - Fiscaal Recht

Taal van de opleiding: Nederlands

De masteropleiding Fiscaal Recht biedt een verdieping van het bachelorprogramma Fiscaal Recht. Het belastingrecht staat centraal, maar vanuit dit vaste punt wordt gekeken naar een brede waaier van economische, juridische en andere maatschappelijke gebeurtenissen en situaties. De invalshoek is specialistisch, de uitwerking in onderwijs en onderzoek in veel gevallen breed en interdisciplinair. Nadruk op de interdisciplinaire aspecten is sinds de oprichting een belangrijk kenmerk van de Universiteit Maastricht, dat onder meer in het Probleemgestuurd Onderwijs verwezenlijkt wordt.

In de master belichten we onderwerpen vanuit zowel nationaal als internationaal perspectief. Ondernemingen zijn veelal internationaal actief en betalen vaak in meer dan één land belasting; dit roept vragen op hoe we de onderneming zo gunstig mogelijk kunnen inrichten om zo min mogelijk belasting te betalen. Aan de andere kant speelt belastingbeleid een rol: hoe moet de overheid zijn belastingsysteem aanpassen om, bijvoorbeeld, managers en andere werknemers te belasten die over de grens werkzaam zijn. Bij onderwerpen als bedrijfsopvolging en multinationale ondernemingen wordt bovendien, naast het belastingrecht, aandacht besteed aan andere relevante rechtsgebieden zoals ondernemingsrecht.

De masteropleiding Fiscaal Recht kent de volgende twee profielen:

 • Directe belastingen
 • Indirecte belastingen


Beide profielen van de master Fiscaal Recht verlenen, afhankelijk van de vooropleiding, toegang tot de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Fast Facts

 • Programma: Fiscaal recht – specialisatie Directe Belastingen en Indirecte Belastingen
 • Taal van de opleiding: Nederlands
 • Duur: 1 jaar voltijd
 • Start data: september, februari
 • Studielast per week: 8 uur onderwijsbijeenkomsten, 32 uur zelfstudie. Totaal: 40 uur
 • Leermethode: probleem-gestuurd onderwijs; (gast)colleges; presentaties; opdrachten; papers
 • Beoordelingsmethode: schriftelijke en mondelinge tentamens; eindverslagen; groepsdeelname

Toelating & aanmelding


De toelatingseisen voor de masteropleiding Fiscaal Recht zijn afhankelijk van je vooropleiding:

Vooropleiding - Toelatingseisen:

 • Bachelor Fiscaal Recht (WO) - Geen: direct toelaatbaar
 • Bachelor in Fiscale Economie (WO) - Geen: direct toelaatbaar
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid (WO) - Direct toelaatbaar mits 24 ECTS fiscaal juridische blokken, 9 ECTS bedrijfseconomische blokken en 9 ECTS privaatrechtelijke blokken is behaald, anders toelatingstoets Fiscaal Recht
 • Bachelor in European Law School (WO)- Direct toelaatbaar mits 24 ECTS fiscaal juridische blokken, 9 ECTS bedrijfseconomische blokken en 9 ECTS privaatrechtelijke blokken is behaald, anders toelatingstoets Fiscaal Recht
 • Diploma Federatie Belasting Academie (6-jarig programma) / Master Federatie Belasting Academie - Geen: direct toelaatbaar
 • Overige bachelors WO/HBO - Toelatingstoets Fiscaal Recht

Voor zover geen sprake is van een Nederlandse bachelor in Fiscaal Recht of Fiscale Economie, is voor de toelating tot de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs het reguliere Nederlandstalige toelatingsexamen noodzakelijk.

NOOT: Als je een niet-Nederlandstalige juridische vooropleidinghebt gedaan, moet je een Taaltoets Nederlands afleggen.

Voor het profiel International and European Tax Law moet je een Taaltoets Engelsdoen indien je vooropleiding niet Engelstalig was.


Let op: alleen een master fiscale economie (zonder bachelor fiscale economie) is niet voldoende om rechtstreeks te worden toegelaten tot de master fiscaal recht.

Toelatingstoets Fiscaal Recht

Als je op basis van je vooropleidingeen toelatingstoets moet maken, moet je de volgende vijf toetsen afleggen:

 • Inleiding loon- en inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Internationaal belastingrecht
 • Privaatrecht
 • Bedrijfseconomie


Je kunt deze toetsen op eigen gelegenheid voorbereiden of je kunt het onderwijs als contractstudent volgen en aansluitend de bijbehorende toets afleggen. Bij contractonderwijs wordt per onderwijsonderdeel een contract afgesloten; datum en prijs zijn per onderdeel verschillend. Je volgt dan de volgende vakken:

 • Hoofdzaken loon- en inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Nederlands internationaal belastingrecht
 • Privaatrecht (goederenrecht, verbintenissenrecht,ondernemingsrecht)
 • Bedrijfseconomie


Kandidaten die ervoor kiezen op eigen gelegenheid de stof voor te bereiden, kunnen zich niet per toets aanmelden, maar alleen voor alle toetsen gezamenlijk.

Twee keer per jaar vinden er toelatingstoetsen plaats; in mei en november. Indien een toelatingstoets afgesloten wordt met 'voldaan', dan is deze uitslag voor twee opeenvolgende instroommomenten geldig.


Je dient een geldig paspoort of EU-identiteitskaart mee te nemen naar de toets.

Maastricht Law5
หลักสูตรที่สอนใน:
ดัตช์

ดูอีก 9 หลักสูตรที่เสนอโดย Maastricht University, Faculty of Law »

หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ