Keystone logo
กาตาร์

ศึกษา กฎ ใน กาตาร์ 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  1083
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  40
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  90
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  41

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  7
 • ตั๋วหนัง

  12
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  12

เกี่ยวกับ กาตาร์

เรียนใน กาตาร์