Keystone logo
จิบูตี

ศึกษา กฎ ใน จิบูตี 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  440
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  107
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  37
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  308

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  14
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  6

เกี่ยวกับ จิบูตี

เรียนใน จิบูตี