Keystone logo
บอสเนียและเฮอร์เซโก

ศึกษา กฎ ใน บอสเนียและเฮอร์เซโก 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  107
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  44
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  22
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  26

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  4
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2

เกี่ยวกับ บอสเนียและเฮอร์เซโก

เรียนใน บอสเนียและเฮอร์เซโก