Keystone logo
บาห์เรน

ศึกษา กฎ ใน บาห์เรน 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  572
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  53
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  54
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  37

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  6
 • ตั๋วหนัง

  9
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  8

เกี่ยวกับ บาห์เรน

เรียนใน บาห์เรน