Keystone logo
ประเทศคิริบาส

ศึกษา กฎ ใน ประเทศคิริบาส 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  445
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  95
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  3
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  69

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  10
 • ตั๋วหนัง

  0
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  3