Keystone logo
ประเทศเลบานอน

ศึกษา กฎ ใน ประเทศเลบานอน 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  482
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  64
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  53
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  61

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  8
 • ตั๋วหนัง

  10
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  3

เกี่ยวกับ ประเทศเลบานอน

เรียนใน ประเทศเลบานอน