Keystone logo
ประเทศโบลิเวีย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ กฎ โปรแกรม ใน ประเทศโบลิเวีย 2023

จำนวนสถาบัน: 2
  • Sucre, ประเทศโบลิเวีย

  Pedagogical University ถูกสร้างขึ้นโดย DS 25386 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 มาตรา 1 กำหนด: สร้างมหาวิทยาลัยการสอนในเมือง Sucre ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสถาบันระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน "MARISCAL SUCRE" จะขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมและกีฬาผ่านรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฎีกาที่ 0156 วันที่ 6 มิถุนายน 2552 ในศิลปะ 3 ย่อหน้าที่ 1 ระบุว่า“ มหาวิทยาลัยการสอนซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซูเกรได้เปลี่ยนเป็นสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความสนใจในการฝึกอบรมและการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องในสาขาวิทยาศาสตร์การศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับอนุปริญญาโทและเอก” Pedagogical University เป็นสถาบันการศึกษาที่กระจายอำนาจขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการผ่านรองกระทรวงการฝึกอบรมวิชาชีพและคณะผู้อำนวยการทั่วไปของการฝึกอบรมครูซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซูเกรซึ่งรับผิดชอบการฝึกอบรมระดับบัณฑิตศึกษาของครูที่ส่งเสริมการอภิปรายทางการศึกษาและการพัฒนาของ กระบวนการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่มีอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาแบบพหุชาติภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายหมายเลข 070 เกี่ยวกับการศึกษา Avelino Siñani - Elizardo Pérez

  • Monterrey, เม็กซิโก
  • Buenavista, เม็กซิโก
  • + 46 มากกว่า

  Tecnológico de Monterrey เป็นสถาบันเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นอิสระซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและศาสนา ก่อตั้งขึ้นในปี 2486 ด้วยวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจชาวเม็กซิกัน ยูจีนิโอ การ์ซา ซาดา มีวิทยาเขต 31 แห่ง สำนักงานใหญ่ 21 แห่ง และสำนักงานประสานงานระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์คือเพื่อฝึกอบรมผู้นำด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ความรู้สึกของมนุษย์ และความสามารถในการแข่งขันในระดับสูง