Keystone logo
ประเทศไนเธอร์

ศึกษา กฎ ใน ประเทศไนเธอร์ 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  743
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  208
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  43
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  11

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2