Keystone logo
ปาปัวนิวกินี

ศึกษา กฎ ใน ปาปัวนิวกินี 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  3456
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  94
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  251
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  33

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  7
 • ตั๋วหนัง

  7
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  3