Keystone logo
ภูฏาน

ศึกษา กฎ ใน ภูฏาน 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  81
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  12
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  23
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  16

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  3
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  10

เกี่ยวกับ ภูฏาน

เรียนใน ภูฏาน