Keystone logo

ศึกษา กฎ ใน มอนต์เซอร์รัต 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  166
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  28
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  75
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  6
 • ตั๋วหนัง

  0
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0

เกี่ยวกับ มอนต์เซอร์รัต

เรียนใน มอนต์เซอร์รัต