Keystone logo
มาดากัสการ์

ศึกษา กฎ ใน มาดากัสการ์ 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  230
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  14
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  52
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  5

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  5
 • ตั๋วหนัง

  6
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  1