Keystone logo
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ศึกษา กฎ ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  1627
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  31
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  283
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  21

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  7
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2