Keystone logo
หมู่เกาะเวอร์จิน

ศึกษา กฎ ใน หมู่เกาะเวอร์จิน 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  963
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  99
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  82
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  91

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  9
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  5