Keystone logo

ศึกษา กฎ ใน หมู่เกาะแฟโร 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  532
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  50
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  60
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  13
 • ตั๋วหนัง

  14
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  7