Keystone logo
ออสเตรีย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ กฎ โปรแกรม ใน ออสเตรีย 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Warsaw, โปแลนด์
    • Shanghai, ประเทศจีน
    • + 1 มากกว่า

    Center for International Legal Studies กฎหมายระหว่างประเทศ - CILS / the Center - เป็นสถาบันการวิจัยการฝึกอบรมและการสอนด้านกฎหมายที่ไม่แสวงหาผลกำไรก่อตั้งขึ้นและดำเนินงานในฐานะสังคมสาธารณประโยชน์ภายใต้กฎหมายของประเทศออสเตรีย สำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่เมืองซาลซ์บูร์กประเทศออสเตรียตั้งแต่ปี 2519 โดยมีจุดประสงค์สำคัญคือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในหมู่สมาชิกของชุมชนกฎหมายระหว่างประเทศ