Keystone logo

ศึกษา กฎ ใน เกาะนอร์โฟล์ค 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  274
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  46
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  62
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  0
 • ตั๋วหนัง

  10
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0

เกี่ยวกับ เกาะนอร์โฟล์ค

เรียนใน เกาะนอร์โฟล์ค