Keystone logo
เซียร์ราลีโอน

ศึกษา กฎ ใน เซียร์ราลีโอน 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  270
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  55
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  100
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  8
 • ตั๋วหนัง

  6
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.93

เกี่ยวกับ เซียร์ราลีโอน

เรียนใน เซียร์ราลีโอน