Keystone logo
โปลินีเซีฝรั่งเศส

ศึกษา กฎ ใน โปลินีเซีฝรั่งเศส 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  838
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  61
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  100
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  25

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  11
 • ตั๋วหนัง

  13
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  6