Keystone logo
ไฮติ

ศึกษา กฎ ใน ไฮติ 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  423
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  28
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  89
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  29

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  12
 • ตั๋วหนัง

  5
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  5