Keystone logo
Esvatini

ศึกษา กฎ ใน Esvatini 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  179
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  28
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  48
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  27

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  2
 • ตั๋วหนัง

  3
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.87