Keystone logo
University of Colorado Boulder

University of Colorado Boulder

University of Colorado Boulder

บทนำ

ด้วยรากฐานของเราในโคโลราโดและมุมมองระดับโลกเราจึงเป็นชุมชนการศึกษาและวิชาการที่มีความหลากหลายและได้รับการสนับสนุนในสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจในการแสวงหาความคิดการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์การไตร่ตรองและการมีส่วนร่วมของพลเมืองอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในสังคมที่เปิดกว้างและเป็นธรรม .

พันธกิจของเรา: เป็นโรงเรียนกฎหมายมหาชนที่โดดเด่นที่ให้การศึกษาด้านกฎหมายที่ทันสมัยแก่นักเรียนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรับใช้อย่างชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพ พัฒนาความรู้ผ่านทุนการศึกษาการทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ และความท้าทายต่อสภาพที่เป็นอยู่ และทำหน้าที่เป็นยานพาหนะและตัวเร่งในการบริการสาธารณะที่มีความหมายซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อนักเรียนของเราและส่งผลกระทบเชิงบวกทั้งในประเทศและระดับโลกต่อวิชาชีพกฎหมายและสังคม

สถานที่

  • Boulder, สหรัฐอเมริกา

คำถาม